Om ekspertgruppen

Barn av foreldre med lang utdanning får høyere karakterer i grunnskolen, og fullfører videregående og høyere utdanning oftere, enn barn av foreldre med kortere utdanning. De har også bedre helse. I hvor stor grad kan utdanningssystemet bidra til å redusere disse forskjellene? Og hvilke tiltak er de mest effektive? Dette er spørsmål som Ekspertgruppen har til hensikt å svare på. Leder av Ekspertgruppen, Professor Katrine Løken sier at det er mye spennende som skjer på forskningsfeltet rundt ulikhet i utdanning. Ekspertgruppen vil spesielt fokusere på nye tiltak som er godt begrunnet i forskningslitteraturen, både nasjonalt og internasjonalt. Ekspertgruppen skal også få tydelig frem hvordan situasjonen er i Norge i dag, og hvilke muligheter, men også begrensninger myndighetene har for å redusere ulikhet i utdanning.

Rapporten skal publiseres 15. februar 2024

Nyheter