To-dagers møte i Bergen mandag 21 august – tirsdag 22 august

Vi hadde et meget vellykket to-dagers møte i Bergen hvor vi ble enige om det meste av struktur, innhold og anbefalinger rundt betydningen av barnehage for sosial utjevning og sosial mobilitet. I tillegg hadde vi besøk av Professor Mari Rege, leder av «Ekspertgruppen for barn i fattige familier». Denne gruppen er nesten ferdig med sitt arbeid og vi utvekslet nyttig kunnskap om avgrensninger og henvisninger til hverandres arbeid. Vi fikk også meget nyttige tips av Rege om struktur rundt hvordan vi kan skrive anbefalinger i rapporten. Vi hadde også invitert Professor Kjell Salvanes til å holde et innlegg om «Utdanning og ulikhet i et historisk perspektiv» og Professor Alexander Cappelen til å holde et innlegg om» Adferdsøkonomi og ulikhet». Vi takker begge for gode innlegg og det de delte blir nyttig å ha med oss inn i arbeidet med rapporten.