Møter

Møte med referansegruppen

21. september hadde deler av ekspertgruppen og sekretariatet et møte med referansegruppen som er nedsatt av Kunnskapsdepartementet. Fra referansegruppen møtte representanter fra KS (Kristin Holm Jensen), Fagforbundet (Ingrid Bjørnevik), Statsforvalteren i Trøndelag (Frode Kvittem), Utdanningsforbundet (Jon Kaurel), Skolenes landsforbund (Lene Bakkedal), Utdanningsetaten i Oslo (Lene Andreassen), Elevorganisasjonen (Marthea Ål), Skolelederforbundet (Jan Erik Buer), og Norsk lektorlag (Wenche Bakkebråten Rasen). Møtet ble innledet av leder for ekspertgruppen, Katrine Løken, og representanter for alle organisasjonene holdt hvert sitt innlegg på omtrent 10 minutter. Tilslutt brukte vi noe tid på spørsmål og kommentarer. Ekspertgruppen og sekretariatet vurderte møtet som svært nyttig, og oppfordret organisasjonene til å sende skriftlige innspill i etterkant av møtet.

Møte i ekspertgruppen 2. oktober

Mesteparten av tiden gikk med til å diskutere anbefalingene, og mot slutten av møtet var alle enig om at vi hadde kommet et godt stykke lenger. Tiden frem til neste møte, den 30. oktober, jobbes det videre med å spisse argumentene som underbygger anbefalingene.