Innspill

Dersom du ønsker å sende innspill til ekspertgruppen, kan du sende dine innspill til denne adressen: sosialulikhetogutdanning@kd.dep.no

Alle innspill som kommer inn vil bli lagt ut her på nettsiden. Hvis du ikke ønsker at innspillene skal publiseres er det fint om du gir beskjed om det.

Innspill fra Redd Barna. 01.12.23

Innspill fra Skolenes Landsforbund, 05.10.23

Innspill fra Fagforbundet, 06.10.23

Innspill fra Lektorlaget, 13.10.23

Innspill fra FUG, 09.10.23, Vedlegg – Innlegg fra FUG

Innspill fra Sahaya, prosjektleder «Hvor er mine brødre», 29.09.23