Overlevering av rapport fra Ekspertgruppen til kunnskapsministeren 15.februar 2024

Rapporten fra Ekspertgruppen ble overrakt kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun den 15. februar.

Lenke til rapporten